Οικονομικοί πόροι

Οικονομική βοήθεια :

Τα έσοδα του Φιλοζωικού συλλόγου Ιθάκης είναι περιορισμένα ο σύλλογος στηρίζεται κυρίως στις συνδρομές των μελών του .

Ο σύλλογος επίσης διαθέτει 15 νομισματοσυλλέκτες τους οποίους έχει τοποθετήσει σε διάφορα σημεία του νησιού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου .

Επίσης ο σύλλογος διατηρεί λογαριασμό στην ΑΤΕ BANK στο όνομα φιλοζωικός περιβαλλοντικός σύλλογος Αργος Αριθμός λογαριασμού : 384 01 006868 88